Vælg en side

Lone Vinther, pædagog og PD i Psykologi og vejledning

Professionel Samtale- og Sparringspartner

Sparring og vejledning knyttet til autismespektret og ADHD

Din/Jeres professionelle sparrings partner

Jeg kan hjælpe jer med hvordan i/du forholder jer til en given problemstilling, i må opleve i fanmilen, hvad enten det er dig selv eller et familiemedlem. 

Den vejledning jeg tilbyder er kendetegnet ved, at jeg i samtalen lytter for at forstå udgangspunktet for det enkelte individ og problemstillingen. Samtidig skal vejledningen være båret af en fælles interesse i at udfordre både nuværende og hidtidige tænkemåder kritisk. Der skal ligeledes være en fælles interesse i at undersøge den givne problemstilling. Kombination af med- og modspil er en vanskelig balancegang. Derfor anvender jeg indlevelse, sans for timing og mod til at udfordre både mig selv og dig/jer som sparringspartner.

Det er vigtigt for mig, at samtalen er båret af en fælles interesse i at respektere og fremme din/jeres interesser og muligheder.

Hvem kan modtage sparring?

Fagpersoner

Forældre

Unge over 18 år

Hvorfor vælge mig som din sparringspartner? 

Jeg er en fagperson der ser anerkendelsen som en forudsætning for overhovedet at kunne indtræde i en vejledende sparringssituation til jer/dig. Jeg melder ærligt ud, jeg siger det jeg mener og mener det jeg siger.

Jeg er en fagperson med en årrække af praktisk erfaring med sparring og vejledning af og med mennesker der har en autismespektrum forstyrelse eller ADHD.   

Jeg er en fagperson som udståler ro og rummelighed. Jeg møder dig/jer med nysgerrighed, høj etik og tålmodighed. Samt en oprigtigt interesse i at lære dig/jer at kende og med et ønske om at være brugbar.

Kontakt